Mặt cắt nhôm xingfa hệ 63, hệ 65 và hệ lan can

Bài viết sau sẽ cung cấp toàn bộ mặt cắt nhôm xingfa hệ 63 mở xếp trượt gấp, mặt cắt nhôm xingfa mặt dựng hệ 65 và hệ nhôm làm lan can kính nhôm xingfa.

Mặt cắt nhôm xingfa hệ 63 chuyên làm cửa xếp trượt

Để gia công sản xuất thành cửa xếp trượt nhôm xingfa chúng ta phải sử dụng hệ 63. Dưới đây là bản vẽ mặt cắt nhôm xingfa hệ 63.

Mat cat nhom xingfa1

Chi tiết mặt cắt nhôm xingfa hệ 63 xếp gấp

Bản vẽ kết cấu cửa nhôm xingfa mở xếp trượt hệ 63

Bản vẽ kết cấu cửa nhôm xingfa mở xếp trượt hệ 63

Tìm hiểu chi tiết về cửa nhôm xingfa mở xếp trượt hệ 63

Mặt cắt nhôm xingfa hệ 65 được thiết kế làm hệ mặt dựng nhà kính

Mat cat nhom xingfa3

Mặt cắt nhôm mặt dựng xingfa hệ 65

Bản vẽ kết cấu mặt dựng nhôm xingfa hệ 65

Bản vẽ kết cấu mặt dựng nhôm xingfa hệ 65

Mặt cắt nhôm xingfa hệ lan can

Ngoài việc sử dụng chân trụ hoặc kẹp inox, pát liên kết, tay vịn inox để lắp đặt lan can kính cường lực thì ngày nay chúng ta còn có thêm kiểu thiết kế lan can kính cường lực nhôm xingfa. Dưới đây là hệ mặt cắt lan can kính cường lực nhôm xingfa.

Mat cat nhom xingfa5

Mặt cắt profile nhôm xingfa làm lan can kính hoặc lan can căng cáp

Cấu tạo hệ B lan can kính nhôm xingfa

Cấu tạo hệ B lan can kính nhôm xingfa

Ngoài việc sử dụng nhôm xingfa làm lan can kính chúng ta có thể thiết kế lan can cáp nhôm xingfa hoặc lan can chấn song nhôm xingfa.

Bình luận với Facebook

Thông tin phản hồi