Catalog mặt cắt nhôm Wisdom

Bạn đang muốn xem catalog nhôm wisdom nhập khẩu để hiểu hơn về sản phẩm. Sau đây chúng tôi sẽ cung cấp tới bạn chi tiết mặt cắt và bản vẽ cấu tạo cửa nhôm wisdom nhập khẩu.

Mặt cắt nhôm Wisdom nhập khẩu

Nhôm Wisdom được sử dụng phổ biến tại thị trường Việt Nam với 6 hệ sau: Hệ WD45; WD55; WD55.plus; WD80; WD93 và hệ WD120. Dưới đây là toàn bộ mặt cắt và bản vẽ cấu tạo cửa nhôm wisdom nhập khẩu cao cấp.

Mặt cắt nhôm wisdom hệ WD45

Nhôm wisdom hệ WD45 chuyên được dùng để lắp cho cửa sổ mở quay, mở hất và cửa đi mở quay.

Mặt cắt nhôm wisdom hệ WD45
Mặt cắt nhôm wisdom hệ WD45

Mặt cắt nhôm wisdom hệ WD45 cửa đi mở quay

Chi tiết mặt cắt nhôm wisdom hệ WD45

Mặt cắt nhôm wisdom hệ WD45 mở quay
Mặt cắt nhôm wisdom hệ WD45 mở quay
Bản vẽ cấu tạo cửa sổ mở quay hệ WD45
Bản vẽ cấu tạo cửa sổ mở quay hệ WD45

Báo giá cửa nhôm Wisdom nhập khẩu

 

Mặt cắt nhôm Wisdom hệ WD55

Nhôm Wisdom hệ WD55 được chia ra làm nhiều thanh nhôm có mặt cắt khác nhau. Hệ này có thể dùng cho cửa đi mở quay, mở trượt và cửa sổ mở quay, mở hất và mở trượt.

Cataloge nhom wisdom5

Mặt cắt nhôm wisdom hệ 55

Mặt cắt nhôm Wisdom hệ WD55.plus

Nhôm Wisdom hệ WD55.plus đây là hệ cải tiến của hệ WD55.

Cataloge nhom wisdom6

Mặt cắt nhôm wisdom hệ WD55.plus

Mặt cắt nhôm Wisdom hệ WD93

Hệ WD93 được sử dụng để lắp cho cửa đi mở quay và cửa sổ mở quay mở hất. Đặc biệt hệ WD93 phần khung bao được thiết kế để lắp kết hợp cách chống muỗi trên cùng một hệ cửa, vì vậy tạo ra được một sản phẩm  đẹp và đẳng cấp.

Cataloge nhom wisdom7

Mặt cắt nhôm wisdom hệ WD93 kèm lưới chống muỗi

Bản vẽ kết cấu cửa sổ mở quay nhôm wisdom hệ WD93 kèm lưới chống muỗi
Bản vẽ kết cấu cửa sổ mở quay nhôm wisdom hệ WD93 kèm lưới chống muỗi

Mặt cắt nhôm Wisdom hệ WD80

Hệ WD80 được thiết kế chỉ lắp cho cửa sổ và cửa đi mở trượt có thể lắp kèm lưới chống muỗi hoặc không. Đặc biệt với thiết kế khung trượt 3 ray bạn có thể lắp cho cửa trượt 3 cánh về 1 bên hoặc cửa trượt 6 cánh.

Mặt cắt nhôm wisdom hệ WD80 mở trượt
Mặt cắt nhôm wisdom hệ WD80 mở trượt
Bản vẽ cấu tạo cửa đi mở lùa 2 cánh hệ WD80 có lưới chống muỗi hệ 3 ray
Bản vẽ cấu tạo cửa đi mở lùa 2 cánh hệ WD80 có lưới chống muỗi hệ 3 ray

Cataloge nhom wisdom11

 

Bản vẽ kết cấu cửa đi/ cửa sổ mở trượt 2 cánh hệ WD80 khung 2 ray

Mặt cắt nhôm Wisdom hệ WD75

Nhôm wisdom hệ WD75 chỉ được dùng để lắp cửa đi mở xếp trượt nhiều cánh, số cánh có thể lắp 3 cánh, 4 cánh, 5 cánh, 6 cánh, 7 cánh, 8 cánh, 10 cánh.

Cataloge nhom wisdom12

Mặt cắt nhôm wisdom hệ WD75 mở xếp trượt

Cấu tạo cửa đi mở xếp trượt hệ WD75 nhôm wisdom
Cấu tạo cửa đi mở xếp trượt hệ WD75 nhôm wisdom

Bình luận với Facebook

Thông tin phản hồi